Hvad tilbyder vi
Neurospecialisterne Rehabilitering ved erhvervet hjerneskade

 

Kognitiv og sproglig genoptræning

Vi tilbyder genoptræning, vedligeholdende træning og psykologhjælp til mennesker med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

 

Vi kan for eksempel hjælpe i forhold til kommunikation/sprog, opmærksomhed, hukommelse og eksekutive funktioner (f.eks. overblik, socialt samspil, planlægning, sygdomsindsigt mv.).

 

I hverdagen kunne det for eksempel komme til udtryk som problemer med at koncentrere sig, med at udtrykke behov på en hensigtsmæssig måde, eller med at overskue flere ting på en gang.

 

Inden for sprogtræningen vil det sige, at der både kan arbejdes med træning af specifikke funktioner, f.eks. direkte intervention med selve "sprogmaskineriet" - modalitetsaktivering omkring tale-forstå-læse-skrive, og med strategier som indirekte forbedrer funktionsniveauet. For eksempel ved at lære at anvende hukommelsesstrategier, eller lære at anvende hjælpemidler såsom udpegning eller billedmateriale.

I forhold til den kognitive træning kan der både arbejdes konkret med træning af de kognitive funktioner, f.eks. opmærksomhed og eksekutive funktioner, og der kan arbejdes kompenserende, f.eks. ved at lære strategier til at forbedre opmærksomheden eller til at bevare overblikket. Der er mulighed for at lave en neuropsykologisk screening i forbindelse med et kognitivt genoptræningsforløb.

 

Der er også mulighed for psykologhjælp til at bearbejde den ændrede livssituation.

Copyright © All Rights Reserved